O aplikácii

Vitajte na našej rodinnej stránke, ktorá je určená pre našich priateľov a známych. Od roku 2002 tu postupne umiestňujeme fotogalérie zo zaujímavých okamihov nášho rodinného života.


Sú tri veci v živote, ktoré sa nikdy nevrátia: čas, vyslovené slová a premárnené príležitosti.
Sú tri veci v živote, ktoré by si nemal nikdy stratiť: nádej, trpezlivosť a česť.
Sú tri veci v živote, kroté ťa môžu zabiť: sklamanie, pýcha a závisť.
Sú tri veci v živote, ktoré majú najväčšiu hodnotu: láska, priateľstvo a rodina.